Home,

POR QUE NO

 

Historiek over het ontstaan en de evolutie van de Por Que No:

Op 28 december 1984 werd de Por Que No overgenomen door Bertje van de vroegere uitbaatster Madame Andrée. Dit was in de glorieperiode van de Gay gemeenschap.
Rond het station Gent-St-Pieters waren er vroeger een reeks gaybars die samen een hechte gemeenschap vormden en het mogelijk maakten dat de gaymannen (nu reeds mannen van 30- 40 - 50 - 60 jaar) elkaar daar zonder schroom konden ontmoeten. Menigeen zal zich wel herinneren dat hij daar misschien ook stiekem afspraakjes heeft gemaakt of misschien wel zijn vriend daar heeft leren kennen.
Wie herinnert zich nog de volgende gaybars? De Madijo, Petit Paris, Metrootje, Le Martinique, Pablo en natuurlijk de Por Que No.... Deze waren een schakel in het mogelijk maken dat men vrij en ongedwongen in die tijd daar elkaar kon ontmoeten.
Veel van deze zaken zijn helaas teloor gegaan en helaas, de enigste zaak die tot op heden nog heeft kunnen stand houden in de buurt van het Sint-Pieters Station is de Por Que No, zelfs in tijden van zware crisis voor de homo horeca in Gent.
Dit werd mogelijk gemaakt dank zij het beleid die de uitbater Bertje gedurende 22 jaar had gevoerd en natuurlijk dankzij de inventieve vernieuwing welke de huidige uitbater stelselmatig inbrengt in de zaak.
Vroeger was deze bar gekend voor zijn ouder publiek en omdat oudere mannen ook wel eens een jong blaadje lusten kwamen er dan af en toe ook jongere mannen binnen, om contact te zoeken met die oudere generatie.
Maar helaas de tijden veranderen en de gewoontes ook. Met de intrede van het internet in onze maatschappij en het feit dat "homo zijn" geen taboe meer inhield waren dan ook veel zaken gedoemd om zich aan te passen aan de huidige evolutie, ofwel gedoemd om voorgoed te verdwijnen.
Uiteindelijk na rijp beraad heeft ons Bertje de scepter overgedragen en heeft de Por Que No na 22 jaar (op 1 juli 2006 om correct te zijn) een andere uitbater gekregen, zijnde de vroegere barman "Beerke"
Ook de Por Que No kent het nut van vernieuwing en verjonging . Daarom dat er werk van is gemaakt om deze vroegere populaire bar weer te gaan uitbouwen tot een plaats waar gezelligheid troef is en afgewisseld wordt met een portie goede (zelfs vernieuwende) muziek. Met andere woorden, er opnieuw "en dat letterlijk dan" een echte Gaybar van te maken zoals ze vroeger bestonden. Ook wordt er gezorgd voor puur amusement en sentiment. Reeds nu kan het vast cliënteel dit beamen. Het is zelfs mogelijk aldaar om op de tonen van een "echte sleeper" (slow) of van een "goede oude Rock and Roll" eens een dansje te wagen op de mooie dansvloer die de Por Que No rijk is. Maar ook het moderne genre muziek is niet vergeten en dit allemaal met een aangepaste belichting!
Een pluspunt is dat het geluidsniveau zodanig is ingesteld dat men nog een gewone conversatie kan voeren die verstaanbaar blijft ook al wordt er gespeeld met een computersysteem..
Voor wie verlangt naar die tijd van echte gezelligheid, wel die kan deze herbeleven in de Por Que No (weliswaar in een andere omgeving dan vroeger het geval was en op een andere locatie). Dit slaat terug op alle soorten publiek, zowel jong als oud, iedereen is daar van harte welkom en kan daar zijn gading vinden.

Tevens is dit de stek van veel Bears en Bearfans, vandaar ook het aanwezig zijn van de BEARFLAG.
Steeds geniet men ook van een vriendelijke en aangename bediening van de uitbater himzelf en zijn vriend Peter.
Ook op onze nieuwe locatie gaan we verder op de ingeslagen weg.

Ben je in Gent, kom gerust maar eens een kijkje nemen en breng een bezoek aan de aangename en gezellige Café-Bar Por Que No..
De beste dagen zijn het weekend, namelijk op vrijdag en zaterdag vanaf 23 uur . Terug naar boven